Guidning för grupper

Är ni många? Fredriksdal har stor erfarenhet av att ta emot föreningar, företag och större grupper. Vi erbjuder guidning, kurser och upplevelser i herrgårdsmiljö, allmogekultur, gamla stadskvarter, historiska parker och trädgårdar. Utnyttja anläggningen för en annorlunda gruppaktivitet!

Bokning/grupper

Tel +46 42 10 45 05
Mail: bokning.fredriksdal[at]helsingborg.se  

Rubrik

Innehåll