Agardmfar_480x270_Foto_EF

Natur, djur och kultur

Skåne i miniatyr

Fredriksdals stora ytor inrymmer åker, skog, stad, hus och djur. Fredriksdals åkrar och ängar sköts på delvis gammalt sätt och på betesmarkerna betar husdjur av lantrastyp. Gamla hus och växtlighet berättar om människor i Sydsverige och vad de en gång har trott på. Här kommer du närmare Skånes djur, natur och kultur.

Rubrik

Innehåll