Roedstjärt. Foto: Rainbirder

Rödstjärt. Foto: Rainbirder

Skåda fåglar på Fredriksdal

Tack vare Fredriksdals många växtmiljöer finns det möjlighet att studera ett stort antal olika fågelarter. Rörhönan finner du till exempel vid sitt flytbo i aledammen och sånglärkans sång hörs ovanför de stora betesmarkerna i områdets sydöstra del.

Fågelns delar. Illustration: Liselotte Nilsson

Vad skall man titta på?

Många fågelarter har något speciellt fältkännetecken, som gör att man lättare kan känna igen dem. Dessa fältkännetecken kan man ofta läsa om i fågelböcker. Lämpligt att titta på kan t ex vara deras storlek, form, färger, flyktsätt, rörelsesätt på marken, siluett eller näbbens form. Kanske kan du också lära dig se skillnad på hane och hona.Fågelnäbbar. Illustration: Liselotte Nilsson

Fåglar på Fredriksdal

Här hittar du säkrast de vanligaste fåglarna på Fredriksdal (karta öppnas i nytt fönster).

Smedjan

Bofink, gransångare, råka, ringduva, skata, talgoxe

Hagen

Björktrast, gråsparv, kaja, kråka, pilfink, skata, sädesärla

Aledammen

Blåmes, bofink, gransångare, gräsand, grönfink, grönsångare, gärdsmyg, koltrast, lövsångare, ringduva, rödhake, rödstjärt, rörhöna, större hackspett, svarthätta, svartvit flugsnappare, talgoxe, trädgårdssångare.

Betesmarken

Fasan, fiskmås, gulsparv, ormvråk, skrattmås, stare, sånglärka, tornseglare, törnsångare, tofsvipa, ärtsångare.

Rubrik

Innehåll