I trädgårdar och parker

Fredriksdals rosarium, engelska och franska parker, köksträdgård och systematiska trädgård är bara delar av vad Fredriksdals natur har utrymme för. Här har ängar, skogar, en havsvik och muterade träd är också en självklar plats.

Rubrik

Innehåll