Barnens drömskog

Se barnens drömskog i visas på Fredriksdals södra Herrgårdsflygeln. t.om den 22 februari.

I utställningen Barnens drömskog får vi reda på vad barnen tycker om att göra när de är i skogen och hur en skog med ett fungerande ekosystem kan se ut. Drömskogsutställningen ingår i Miljöverkstadens program Barnens skog och riktar sig till årskurs 4 i Helsingborg. Inför utställningen har pedagoger från Miljöverkstaden träffat eleverna i deras närmiljö. Barnen har fått göra övningar utomhus som handlar om hur skogens ekosystem fungerar och de har fått se exempel på vilken glädje vi har av skogen.

Utställningen visar hur eleverna föreställer sig sin egen drömskog. Utifrån frågeställningarna "Vilken glädje har jag av skogen?" och "Hur kan en skog med ett fungerande samspel mellan växter och djur se ut?" har barnen skapat sina bidrag.

Barnens alster visas nu upp på Fredriksdals Herrgård. 1500 elever deltar i utställningen. Skogsprogrammet följs upp med trädplantering till våren. Den 14-15 maj 2013 kommer alla deltagande klasser att bjudas in till en aktivitetsdag i Bruces skog. Där kommer varje elev bland annat få plantera ett träd.

Utställningen "Barnens drömskog" visas i södra Herrgårdsflygeln på Fredriksdal.


Öppet: varje vardag mellan klockan 09:00-16:00.

Ingång via Kulturmagasinetklockan 09.00-11:00
och via huvudingången klockan 11:00-16:00.

Stängt: 22 december 2012─6 januari 2013.

Under utställningsperioden kommer barnens alster även visas digitalt på Dunkers kulturhus.Publicerad:
2012-12-17
Uppdaterad:
2012-12-18