Lära ute i det fria

Här hittar du skolprogrammet 2014 som pdf.

Fredriksdal utgör en perfekt grund att skapa levande lärande och annorlunda pedagogisk verksamhet. Här kan elever från alla skolans stadier få kunskap och insikt om historia och biologi, kultur och natur i en miljö som väcker både fantasi och upptäckarlust.

Den pedagogiska verksamheten på Fredriksdal är både bred och innehållsrik. Hit är lärare och elever välkomna att antingen arbeta på egen hand eller ta hjälp av Fredriksdals pedagoger. Vi skräddarsyr också program för dig som vill det.

Fredriksdal erbjuder också fortbildningskurser för lärare inom olika kultur- och naturhistoriska ämnen.

Elevprogram kopplade till skolans kursplaner

Aktuellt vårterminen 2014

Rubrik

Innehåll