Fredriksdal på egen hand

På Fredriksdal ryms både kultur- och naturhistoria. Här finns såväl hus och gårdar, som trädgårdar, parker och det skånska landskapet. Allt samlat som ett historiskt Skåne i miniatyr. Med hjälp av lärarhandledningar finns det mycket för dig som lärare att på egen hand utforska med din klass på Fredriksdal. Läs mer här. I lärarhandledningarna ges idéer även till förberedelse och efterarbete i samband med ett besök.

Rubrik

Innehåll