Lärarfortbildning

Vi skräddarsyr kompetensutveckling för lärarlag. Välj dag och tema så planerar vi programmet tillsammans. Alla våra elevprogram kan arbetas om till lärarfortbildningar. Ring gärna och diskutera upplägg med oss.

Pedagogisk ledare Karin Hjelmér (biolog)
karin.hjelmer@helsingborg.se
Tel 042-10 45 06

Museipedagog Lina Redestig (biolog),
l
ina.redestig@helsingborg.se
Tel 042-10 50 13

Museipedagog Åsa Jansson (etnolog)
asa.jansson@helsingborg.se
Tel 042-10 45 07

Museipedagog Ricky Wrentner (arkeolog)
ricky.wrentner@helsingborg.se
Tel 042-10 45 56

Pris: 1 700:-/timme och grupp för lärarlag på max 15 personer. För större grupper, pris enligt överenskommelse.


Rubrik

Innehåll