Skolprogram

Här hittar du aktiviteter och lektioner för skolor på Fredriksdal.

Den pedagogiska verksamheten på Fredriksdal är bred och innehållsrik. Hit är lärare och elever välkomna att arbeta på egen hand eller ta hjälp av Fredriksdals pedagoger.  Vi skräddarsyr också program för dem som vill det. Fredriksdal erbjuder även kompetensutveckling för lärare inom olika kultur- och naturhistoriska ämnen.

Rubrik

Innehåll